Klinisk sekvenseringsplatform under SciLifeLab

Här hittar ni information om oss och hur man går vidare med beställningar samt information om provkriterier och analyser.

Logga in uppe till höger för att öppna en ny order! ↗

Clinical Genomics graphics

Enheten Clinical Genomics på Scilifelab är en del av en nationell strategisk satsning med mål att förbättra den diagnostik som sker i Sverige genom att introducera tekniker baserade på storskalig DNA sekvensering i den diagnostiska arsenalen. Arbetet sker i nära samarbete med vården, representerade av flera kliniker och klinikanslutna forskare. Ett urval av analyserna på Clinical Genomics är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025:2017.

För mer information om behandling av personuppgifter,
se vår data policy.

Senast uppdaterad av webmaster

Last Updated