Filter
Analyskod
(Click to sort Ascending)
Beskriving
(Click to sort Ascending)
MELLIFR010 Metagenomic sequencing
MELLIFR020 Metagenomic sequencing
MELLIFR030 Metagenomic sequencing
MELNXTR010 Metagenomic sequencing
MELNXTR020 Metagenomic sequencing
MELNXTR030 Metagenomic sequencing
MELPCFR010 Metagenomic sequencing
MELPCFR020 Metagenomic sequencing
MELPCFR030 Metagenomic sequencing
METKAPR050 Metagenomic sequencing. 50 M read pairs.
METLIFR010 Metagenomic sequencing
METLIFR020 Metagenomic sequencing
METLIFR030 Metagenomic sequencing
METNXTR010 Metagenomic sequencing
METNXTR020 Metagenomic sequencing
METNXTR030 Metagenomic sequencing
METPCFR010 Metagenomic sequencing
METPCFR020 Metagenomic sequencing
METPCFR030 Metagenomic sequencing
METPCFR050 Metagenomic sequencing
WGLLIFC030 Whole-genome sequencing, large batch sizes, PE 2x150, 30x coverage, Low input PCR-free library preparation. Requires batch size of 48 or more.
WGLPCFC030 Order of 49 or more samples. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSKAPR020 Whole genome sequencing, KAPA library prep, shallow sequencing for applications such as NIPT
WGSLIFC030 Whole-genome sequencing, low input strategy. PE 2x150, 30x coverage
WGSLIFC060 Whole genome sequencing. Low input strategy. 60 X coverage. 2 x 150 M paired reads
WGSLIFC090 Whole-genome sequencing, PE 2x150, 90x coverage, PCR-free library preparation using low-input protocol
WGSPCFC030 Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSPCFC060 Whole genome sequencing, 60X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSPCFC090 Whole genome sequencing, 90X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGTLIFC030 Whole genome sequencing of trio. Low input strategy. 30 X coverage
WGTPCFC030 Trio/Family order. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGXCUSC000 Rare Disease analysis of externally sequenced whole genome data. Delivery of results in Scout.
EXLKTTR020 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
EXLKTTR040 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
EXLKTTR060 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 60 M read pairs.
EXLKTTR080 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 80 M read pairs.
EXOKTTR020 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
EXOKTTR030 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 30 M read pairs.
EXOKTTR040 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
EXOKTTR060 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 60 M read pairs.
EXOKTTR080 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 80 M read pairs
EXOKTTR100 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 100 M read pairs.
EXOKTTR120 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 120 M read pairs.
EXOKTTR140 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 140 M read pairs.
EXTKTTR020 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
EXTKTTR040 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
EXXCUSR000 Rare Disease analysis of externally sequenced whole exome data. Delivery of results in Scout.
PALKTTR010 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 10 M read pairs.
PALKTTR020 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
PALKTTR030 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 30 M read pairs.
PALKTTR040 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
PALKTTR050 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 50 M read pairs.
PANKTTR010 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 10 M read pairs.
PANKTTR020 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
PANKTTR030 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 30 M read pairs.
PANKTTR040 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
PANKTTR050 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 50 M read pairs.
RNAPOAR025 RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNAPOAR030 RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq
RNAPOAR050 RNA seq, poly-A based priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNAPOAR075 RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNLPOAR025 RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples
RNLPOAR030 RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples.
RNLPOAR075 RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples.
RNXCUSR000 Rare Disease analysis of externally sequenced RNA data. Delivery of results as agreed.
MWGNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 1-8 submitted samples. 3 M read pairs.
MWLNXTR002 Microbial WGS, >=9 samples per submission. PE 2x100, Nextera prep. 2 M read pairs.
MWLNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 89-175 submitted samples. 3 M read pairs.
MWMNXTR002 Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100, 2 M read pairs
MWMNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 9-88 submitted samples. 3 M read pairs.
MWRNXTR003 Microbial whole genome sequencing of routine samples. 3 M read pairs. Not available for all customers.
MWXNXTR002 Microbial WGS, >176 samples per submission. PE 2x125, Modified Nextera prep. >50x coverage
MWXNXTR003 Microbial whole genome sequencing. >175 submitted samples. 3 M read pairs.
VWGNXTK500 Virus whole genome sequencing. Nextera sample prep. 2x100 sequencing. 0.5 M read pairs.
VWGNXTR001 Viral whole genome sequencing (of amplicons). 1-48 submitted samples. 1 M read pairs.
VWLNXTR001 Viral whole genome sequencing (of amplicons). >48 submitted samples. 1 M read pairs.
VWMNXTK500 Virus whole genome sequencing >=24 samples. Nextera sample prep. 2x100 sequencing. 0.5 M read pairs.
RMLP10R300 External prep. HiSeq2500 in rapid mode, ST 2x100 bp, 300 M read-pairs (2 lane)
RMLP10S130 RML, NovaSeq S1, sequencing only, PE 2x100, 1300 M r-p
RMLP15R100 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 100 M r-p
RMLP15R200 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 200 M r-p
RMLP15R300 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 300 M r-p
RMLP15R400 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 400 M r-p
RMLP15R500 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 500 M r-p
RMLP15R750 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 750 M r-p
RMLP15R825 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 825 M r-p
RMLP15S100 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1000 M r-p
RMLP15S125 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1250 M r-p
RMLP15S150 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1500 M r-p
RMLP15S175 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1750 M r-p
RMLP15S200 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1750 M r-p
RMLP15S225 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 2250 M r-p
RMLP15S250 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1750 M r-p
RMLP15S275 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 2750 M r-p
RMLP15S300 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3000 M r-p
RMLP15S325 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3250 M r-p
RMLP15S350 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3500 M r-p
RMLP15S375 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3750 M r-p
RMLP15S400 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 4000 M r-p
RMLS05R150 External prep. HiSeq2500 in rapid mode, SR 1x50 bp, 150 M read-pairs (1 lane)
RMLS05R200 RML, HiSeq 2500 high output, SR 1x50 cycles, 200 M r-p (one lane). Full flow cell must be ordered

Analyser

För varje projekt identifierar vi tillsammans de metoder (laborativa och bioinformatiska) som behövs och därefter sätter vi upp analysen. Varje analys definieras med hjälp av en unik analyskod (application tag) som entydigt definierar hur analysen skall utföras. Det är viktigt att rätt kod används i beställningsformuläret.

Följande analyser finns uppsatta och är beställningsbara. Antalet reads kan justeras enligt önskemål och nedan följer exempel på analyser med 100 M läspar för exomprover och 60X/30X för WGS prover. Kontakta oss ifall någon annan typ av analys behövs.