Filter
AnalyskodBeskrivning
MELLIFR010Metagenomic sequencing
MELLIFR020Metagenomic sequencing
MELLIFR030Metagenomic sequencing
MELNXTR010Metagenomic sequencing
MELNXTR020Metagenomic sequencing
MELNXTR030Metagenomic sequencing
MELPCFR010Metagenomic sequencing
MELPCFR020Metagenomic sequencing
MELPCFR030Metagenomic sequencing
METKAPR050Metagenomic sequencing. 50 M read pairs.
METLIFR010Metagenomic sequencing
METLIFR020Metagenomic sequencing
METLIFR030Metagenomic sequencing
METNXTR010Metagenomic sequencing
METNXTR020Metagenomic sequencing
METNXTR030Metagenomic sequencing
METPCFR010Metagenomic sequencing
METPCFR020Metagenomic sequencing
METPCFR030Metagenomic sequencing
METPCFR050Metagenomic sequencing
WGLLIFC030Whole-genome sequencing, large batch sizes, PE 2x150, 30x coverage, Low input PCR-free library preparation. Requires batch size of 48 or more.
WGLPCFC030Order of 49 or more samples. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSLIFC030Whole-genome sequencing, low input strategy. PE 2x150, 30x coverage
WGSLIFC060Whole genome sequencing. Low input strategy. 60 X coverage. 2 x 150 M paired reads
WGSLIFC090Whole-genome sequencing, PE 2x150, 90x coverage, PCR-free library preparation using low-input protocol
WGSPCFC030Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSPCFC060Whole genome sequencing, 60X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSPCFC090Whole genome sequencing, 90X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGTLIFC030Whole genome sequencing of trio. Low input strategy. 30 X coverage
WGTPCFC030Trio/Family order. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGXCUSC000Rare Disease analysis of externally sequenced whole genome data. Delivery of results in Scout.
EXLKTTR020Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 50x coverage for FF, 20 M read pairs
EXLKTTR040Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs
EXLKTTR060Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 60 M read pairs
EXLKTTR080Exome analysis using Twist core exome bait set, minimum 48 samples. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 80 M read pairs
EXOKTTR020Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 50x coverage for FF, 20 M read pairs
EXOKTTR040Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs
EXOKTTR060Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 60 M read pairs
EXOKTTR080Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 80 M read pairs
EXOKTTR100Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 150x coverage for FF, 100 M read pairs
EXOKTTR120Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 200x coverage for FF, 120 M read pairs
EXOKTTR140Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 200x coverage for FF, 140 M read pairs
EXOKTTR500Exome analysis using Twist core exome bait set. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs
EXTKTTR020Exome analysis using Twist core exome bait set for trios. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 50x coverage for FF, 20 M read pairs
EXTKTTR040Exome analysis using Twist core exome bait set for trios. FF and FFPE compatible, PE 2x150 bp, estimated to 100x coverage for FF, 40 M read pairs
EXXCUSR000Rare Disease analysis of externally sequenced whole exome data. Delivery of results in Scout.
PALKTTR010Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 10 M read pairs
PALKTTR020Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 20 M read pairs
PALKTTR030Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 30 M read pairs
PALKTTR040Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 40 M read pairs
PALKTTR050Panel analysis using Twist custom bait set, minimum 48 sampes. PE 2x150 bp, 50 M read pairs
PANKTTR010Panel analysis using Twist custom bait set, PE 2x150 bp, 10 M read pairs
PANKTTR020Panel analysis using Twist custom bait set, PE 2x150 bp, 20 M read pairs
PANKTTR030Panel-based sequencing with KAPA as library prep and Twist as capture, wash, and bait set.
PANKTTR040Panel analysis using Twist custom bait set, PE 2x150 bp, 40 M read pairs
PANKTTR050Panel-based sequencing with KAPA as library prep and Twist as capture, wash, and bait set.
RNADEPR025RNA seq, depletion of rRNA and random priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp.
RNADEPR050RNA seq, depletion of rRNA and random priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp.
RNAPOAR025RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp
RNAPOAR030RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x100 bp.
RNAPOAR050RNA seq, poly-A based priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp
RNAPOAR075RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x150 bp
RNLDEPR025
RNLPOAR025RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp, minimum 48 samples
RNLPOAR030RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x100 bp, minimum 49 samples (*8)
RNLPOAR075RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x100 bp, minimum 49 samples (*8)
RNXCUSR000Rare Disease analysis of externally sequenced RNA data. Delivery of results as agreed.
MWGNXTR003Microbial whole genome sequencing. 1-8 submitted samples. 3 M read pairs.
MWLNXTR002Microbial WGS, >=9 samples per submission. PE 2x100, Nextera prep. 2 M read pairs.
MWLNXTR003Microbial whole genome sequencing. 89-175 submitted samples. 3 M read pairs.
MWMNXTR002Microbial whole genome sequencing. Nextera prep. PE 2x100, 2 M read pairs
MWMNXTR003Microbial whole genome sequencing. 9-88 submitted samples. 3 M read pairs.
MWRNXTR003Microbial whole genome sequencing of routine samples. 3 M read pairs. Not available for all customers.
MWXNXTR002Microbial WGS, >176 samples per submission. PE 2x125, Modified Nextera prep. >50x coverage
MWXNXTR003Microbial whole genome sequencing. >175 submitted samples. 3 M read pairs.
VWGNXTK500Virus whole genome sequencing. Nextera sample prep. 2x100 sequencing. 0.5 M read pairs.
VWGNXTR001Viral whole genome sequencing (of amplicons). 1-48 submitted samples. 1 M read pairs.
VWLNXTR001Viral whole genome sequencing (of amplicons). >48 submitted samples. 1 M read pairs.
VWMNXTK500Virus whole genome sequencing >=24 samples. Nextera sample prep. 2x100 sequencing. 0.5 M read pairs.
RMLP10R300External prep. HiSeq2500 in rapid mode, ST 2x100 bp, 300 M read-pairs (2 lane)
RMLP10S130RML, NovaSeq S1, sequencing only, PE 2x100, 1300 M r-p
RMLP15R100RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 100 M r-p
RMLP15R200RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 200 M r-p
RMLP15R400RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 400 M r-p
RMLP15R500RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 500 M r-p
RMLP15R750RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 750 M r-p
RMLP15R825RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 825 M r-p
RMLP15S100RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1000 M r-p
RMLP15S125RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1250 M r-p
RMLP15S150RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1500 M r-p
RMLP15S175RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1750 M r-p
RMLS05R150External prep. HiSeq2500 in rapid mode, SR 1x50 bp, 150 M read-pairs (1 lane)
RMLS05R200RML, HiSeq 2500 high output, SR 1x50 cycles, 200 M r-p (one lane). Full flow cell must be ordered

Analyser

För varje projekt identifierar vi tillsammans de metoder (laborativa och bioinformatiska) som behövs och därefter sätter vi upp analysen. Varje analys definieras med hjälp av en unik analyskod (application tag) som entydigt definierar hur analysen skall utföras. Det är viktigt att rätt kod används i beställningsformuläret.

Följande analyser finns uppsatta och är beställningsbara. Antalet reads kan justeras enligt önskemål och nedan följer exempel på analyser med 100 M läspar för exomprover och 60X/30X för WGS prover. Kontakta oss ifall någon annan typ av analys behövs.