Filter
Analyskod
(Click to sort ascending)
Beskriving
(Click to sort ascending)
VWGDPTR001 SARS-CoV-2 whole genome sequencing of amplicons converted into sequencing ready libraries using DNA Prep Tagmentation.
VWXONTR000 External Oxford Nanopore sequenced virus samples.
MWRNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 3 M read pairs.
MWXNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 3 M read pairs.
VWGNXTR001 Viral whole genome sequencing (of amplicons). 1 M read pairs.
RMLCUSR800 Ready Made Library, SP flowcell, custom recipe 800 M read pairs.
RMLCUSS160 Ready Made Library, S1 flowcell, custom recipe 1600 M read pairs.
RMLP05R800 Ready Made Library, SP flowcell, PE 2x50, 800 M read pairs.
RMLP15R020 Ready Made Library, PE 2x150, 20 M read pairs.
RMLP15R100 Ready Made Library, PE 2x150, 100 M read pairs.
RMLP15R200 Ready Made Library, PE 2x150, 200 M read pairs.
RMLP15R300 Ready Made Library, PE 2x150, 300 M read pairs.
RMLP15R400 Ready Made Library, PE 2x150, 400 M read pairs.
RMLP15R500 Ready Made Library, PE 2x150, 500 M read pairs.
RMLP15R750 Ready Made Library, PE 2x150, 750 M read pairs.
RMLP15S100 Ready Made Library, PE 2x150, 1000 M read pairs.
RMLP15S125 Ready Made Library, PE 2x150, 1250 M read pairs.
RMLP15S150 Ready Made Library, PE 2x150, 1500 M read pairs.
RMLP15S175 Ready Made Library, PE 2x150, 1750 M read pairs.
RMLP15S200 Ready Made Library, PE 2x150, 2000 M read pairs.
RMLP15S225 Ready Made Library, PE 2x150, 2250 M read pairs.
RMLP15S250 Ready Made Library, PE 2x150, 2500 M read pairs.
RMLP15S275 Ready Made Library, PE 2x150, 2750 M read pairs.
RMLP15S300 Ready Made Library, PE 2x150, 3000 M read pairs.
RMLP15S325 Ready Made Library, PE 2x150, 3250 M read pairs.
RMLP15S350 Ready Made Library, PE 2x150, 3500 M read pairs.
RMLP15S375 Ready Made Library, PE 2x150, 3750 M read pairs.
RMLP15S400 Ready Made Library, PE 2x150, 4000 M read pairs.
RMLP15S425 Ready Made Library, PE 2x150, 4250 M read pairs.
RMLP15S450 Ready Made Library, PE 2x150, 4500 M read pairs.
RMLP15S475 Ready Made Library, PE 2x150, 4750 M read pairs.
RMLP15S500 Ready Made Library, PE 2x150, 5000 M read pairs.
PANKTTR020 Panel-based sequencing, 20 M read pairs.
PANKTTR040 Panel-based sequencing, 40 M read pairs.
PANKTTR060 Panel-based sequencing, 60 M read pairs.
PANKTTR080 Panel-based sequencing, 80 M read pairs.
PANKTTR100 Panel-based sequencing, 100 M read pairs.
PANKTTR200 Panel-based sequencing, 200 M read pairs.
PANWTTR020 Panel-based sequencing using Watchmaker Genomics library prep kit and Twist Biosciences custom bait set, 20 M read pairs. Only for in-house use.
EXOKTTR040 Whole exome sequencing, 40 M read pairs.
EXOKTTR060 Whole exome sequencing, 60 M read pairs.
EXOKTTR100 Whole exome sequencing, 100 M read pairs.
EXOKTTR140 Whole exome sequencing, 140 M read pairs.
EXOKTTR200 Whole exome sequencing, 200 M read pairs.
EXXCUSR000 Analysis of externally sequenced whole exome data.
METLIFR030 Metagenomic sequencing, low input PCR-free library preparation, 30 M read pairs.
METPCFR030 Metagenomic sequencing, 30 M read pairs.
METPCFR050 Metagenomic sequencing, 50 M read pairs.
WGSDPFR020 For internal use only
WGSDPFR140 For internal use only
WGSDPFR400 Whole genome sequencing, Illumina DNA Prep PCR free.
WGSLIFC030 Whole-genome sequencing, low input PCR-free library preparation, 30x coverage.
WGSLIFR400 Whole-genome sequencing, low input PCR-free library preparation, 400 M read pairs.
WGSLIFR500 Whole-genome sequencing, low input PCR-free library preparation. This application tag should only be used when the source of DNA is muscle. 500 M read pairs.
WGSLIFS120 Whole-genome sequencing, low input PCR-free library preparation, 1200 M read pairs.
WGSPCFC030 Whole genome sequencing. 30x coverage.
WGSPCFR010 Whole genome sequencing, 10 M read pairs. Only for in-house use.
WGSPCFR400 Whole-genome sequencing, 400 M read pairs.
WGSPCFR500 Whole-genome sequencing. This application tag should only be used when the source of DNA is muscle. 500 M read pairs.
WGSPCFS120 Whole-genome sequencing, 1200 M read pairs.
WGSWPFR020 Whole-genome sequencing with Watchmaker genomics PCR-free prep, PE 2x150bp, 20 M r-p. Only for in-house use.
WGSWPFR400 Whole-genome sequencing, Watchmaker genomics PCR-free prep, 400 M read pairs. Only for in-house use.
WGXCUSC000 Analysis of externally sequenced whole genome data.
RNADEPR050 RNA sequencing, rRNA depletion, 50 M read pairs.
RNADEPR100 RNA sequencing, rRNA depletion, 100 M read pairs.
RNAPOAR050 RNA sequencing, poly-A capture, 50 M read pairs.
RNAPOAR100 RNA sequencing, poly-A capture, 100 M read pairs.
RNAPOAR400 RNA sequencing, poly-A capture, 400 M read pairs.
RNXCUSR000 Analysis of externally sequenced RNA data.

Analyser

För varje projekt identifierar vi tillsammans de metoder (laborativa och bioinformatiska) som behövs och därefter sätter vi upp analysen. Varje analys definieras med hjälp av en unik analyskod (application tag) som entydigt definierar hur analysen skall utföras. Det är viktigt att rätt kod används i beställningsformuläret.

Följande analyser finns uppsatta och är beställningsbara. Antalet reads kan justeras enligt önskemål och nedan följer exempel på analyser med 100 M läspar för exomprover och 60X/30X för WGS prover. Kontakta oss ifall någon annan typ av analys behövs.