Filter
Analyskod
(Click to sort Ascending)
Beskriving
(Click to sort Ascending)
VWGDPTR001 Viral whole genome sequencing prepared with DNA Prep Tagmentation.
MWGNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 1-8 submitted samples. 3 M read pairs.
MWLNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 89-175 submitted samples. 3 M read pairs.
MWMNXTR003 Microbial whole genome sequencing. 9-88 submitted samples. 3 M read pairs.
MWRNXTR003 Microbial whole genome sequencing of routine samples. 3 M read pairs. Not available for all customers.
MWXNXTR003 Microbial whole genome sequencing. >175 submitted samples. 3 M read pairs.
VWGNXTR001 Viral whole genome sequencing (of amplicons). 1-48 submitted samples. 1 M read pairs.
VWLNXTR001 Viral whole genome sequencing (of amplicons). >48 submitted samples. 1 M read pairs.
RMLP05R800 RML, NovaSeq SP, sequencing only, PE 2x50, 800 M r-p
RMLP15R100 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 100 M r-p
RMLP15R200 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 200 M r-p
RMLP15R300 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 300 M r-p
RMLP15R400 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 400 M r-p
RMLP15R500 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 500 M r-p
RMLP15R750 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 750 M r-p
RMLP15R825 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 825 M r-p
RMLP15S100 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1000 M r-p
RMLP15S125 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1250 M r-p
RMLP15S150 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1500 M r-p
RMLP15S175 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 1750 M r-p
RMLP15S200 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 2000 M r-p
RMLP15S225 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 2250 M r-p
RMLP15S250 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 2500 M r-p
RMLP15S275 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 2750 M r-p
RMLP15S300 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3000 M r-p
RMLP15S325 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3250 M r-p
RMLP15S350 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3500 M r-p
RMLP15S375 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 3750 M r-p
RMLP15S400 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 4000 M r-p
RMLP15S425 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 4250 M r-p
RMLP15S450 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 4500 M r-p
RMLP15S475 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 4750 M r-p
RMLP15S500 RML, NovaSeq S4, sequencing only, PE 2x150, 5000 M r-p
RMLS05R200 RML, HiSeq 2500 high output, SR 1x50 cycles, 200 M r-p (one lane). Full flow cell must be ordered
PALKTTR010 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 10 M read pairs.
PALKTTR020 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
PALKTTR030 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 30 M read pairs.
PALKTTR040 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
PALKTTR050 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 50 M read pairs.
PALKTTR060 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 60 M read pairs.
PANKTTR010 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 10 M read pairs.
PANKTTR020 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
PANKTTR030 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 30 M read pairs.
PANKTTR040 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
PANKTTR050 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 50 M read pairs.
PANKTTR060 Panel-based sequencing using Twist Biosciences custom bait set and with Kapa Hyper Plus library preparation, 60 M read pairs.
EXLKTTR020 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
EXLKTTR040 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
EXLKTTR060 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 60 M read pairs.
EXLKTTR080 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 80 M read pairs.
EXOKTTR020 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 20 M read pairs.
EXOKTTR030 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 30 M read pairs.
EXOKTTR040 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 40 M read pairs.
EXOKTTR060 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 60 M read pairs.
EXOKTTR080 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 80 M read pairs
EXOKTTR100 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 100 M read pairs.
EXOKTTR120 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 120 M read pairs.
EXOKTTR140 Whole exome sequencing using Twist Biosciences core exome bait set and Kapa Hyper Plus library preparation, 140 M read pairs.
EXXCUSR000 Rare Disease analysis of externally sequenced whole exome data. Delivery of results in Scout.
MELLIFR010 Metagenomic sequencing
MELLIFR020 Metagenomic sequencing
MELLIFR030 Metagenomic sequencing
MELNXTR010 Metagenomic sequencing
MELNXTR020 Metagenomic sequencing
MELNXTR030 Metagenomic sequencing
MELPCFR010 Metagenomic sequencing
MELPCFR020 Metagenomic sequencing
MELPCFR030 Metagenomic sequencing
METLIFR010 Metagenomic sequencing
METLIFR020 Metagenomic sequencing
METLIFR030 Metagenomic sequencing
METNXTR010 Metagenomic sequencing
METNXTR020 Metagenomic sequencing
METNXTR030 Metagenomic sequencing
METPCFR010 Metagenomic sequencing
METPCFR020 Metagenomic sequencing
METPCFR030 Metagenomic sequencing
METPCFR050 Metagenomic sequencing
WGLLIFC030 Whole-genome sequencing, large batch sizes, PE 2x150, 30x coverage, Low input PCR-free library preparation. Requires batch size of 48 or more.
WGLPCFC030 Order of 49 or more samples. Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSLIFC030 Whole-genome sequencing, low input strategy. PE 2x150, 30x coverage
WGSLIFR400 Whool-genome sequencing, PE 2x150, 400 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed. Low input strategy.
WGSLIFR500 Whole-genome sequencing. This application tag should only be used when the source of DNA is muscle. PCR-free library preparation, PE 2x150, 500 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed.
WGSLIFR800 Whool-genome sequencing, PE 2x150, 800 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed. Low input strategy.
WGSLIFS120 Whool-genome sequencing, PE 2x150, 1200 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed. Low input strategy.
WGSPCFC030 Whole genome sequencing, 30X coverage. TruSeq PCR free prep.
WGSPCFR400 Whole-genome sequencing, PE 2x150, 400 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed. TruSeq PCR-free prep.
WGSPCFR500 Whole-genome sequencing. This application tag should only be used when the source of DNA is muscle. PCR-free library preparation, PE 2x150, 500 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed.
WGSPCFR800 Whole-genome sequencing, PE 2x150, 800 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed. TruSeq PCR-free prep.
WGSPCFS120 Whole-genome sequencing, PE 2x150, 1200 M r-p. 75% of ordered quantity of data is guaranteed. TruSeq PCR-free prep.
WGXCUSC000 Rare Disease analysis of externally sequenced whole genome data. Delivery of results in Scout.
RNAPOAR025 RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNAPOAR030 RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq
RNAPOAR050 RNA seq, poly-A based priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNAPOAR075 RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNAPOAR100 RNA seq, poly-A based priming, 100 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq.
RNLPOAR025 RNA seq, poly-A based priming, 25 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples
RNLPOAR030 RNA seq, poly-A based priming, 30 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples.
RNLPOAR050 RNA seq, poly-A based priming, 50 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples.
RNLPOAR075 RNA seq, poly-A based priming, 75 M read pairs, PE 2x150 bp using NovaSeq, minimum 49 samples.

Analyser

För varje projekt identifierar vi tillsammans de metoder (laborativa och bioinformatiska) som behövs och därefter sätter vi upp analysen. Varje analys definieras med hjälp av en unik analyskod (application tag) som entydigt definierar hur analysen skall utföras. Det är viktigt att rätt kod används i beställningsformuläret.

Följande analyser finns uppsatta och är beställningsbara. Antalet reads kan justeras enligt önskemål och nedan följer exempel på analyser med 100 M läspar för exomprover och 60X/30X för WGS prover. Kontakta oss ifall någon annan typ av analys behövs.