For English version, see end of this page.

Kontakt

Förfrågningar angående nya eller pågående analyser inom existerande projekt sker via vårt webbaserade kommunikationsverktyg SupportSystems.

Förfrågningar angående nya projekt till Valtteri Wirta.

Telefon: 08- 524 81 500

Besöksadress:

Clinical Genomics, Gamma 4
Tomtebodavägen 23A
171 65 Solna, Sverige

Postadress:

Clinical Genomics / SciLifeLab
Att: Clinical Genomics, Gamma 4, support@clinicalgenomics.se
PO Box 1031
171 21 Solna, Sverige

Hemsida på SciLifeLab:

https://www.scilifelab.se/facilities/clinical-genomics-stockholm/


Contact

Inquiries regarding new or ongoing analyzes within existing projects are made via our web-based communication tool SupportSystems.

Inquiries regarding new projects to Valtteri Wirta.

Telephone: 08- 524 81 500

Visiting address:

Clinical Genomics, Gamma 4
Tomtebodavägen 23A
171 65 Solna, Sverige

Mailing address:

Clinical Genomics / SciLifeLab
Att: Clinical Genomics, Gamma 4, support@clinicalgenomics.se
PO Box 1031
171 21 Solna, Sverige

Homepage at SciLifeLab:

https://www.scilifelab.se/facilities/clinical-genomics-stockholm/

Senast uppdaterad av webmaster

Last Updated