For English version, click here

Kontakt

Förfrågningar angående nya eller pågående analyser inom existerande projekt sker via vårt webbaserade kommunikationsverktyg SupportSystems.

Förfrågningar angående nya projekt till Valtteri Wirta.

Telefon: 08- 524 81 500

Besöksadress:

Clinical Genomics, Gamma 4
Tomtebodavägen 23A
171 65 Solna, Sverige

Postadress:

Clinical Genomics / SciLifeLab
Att: Clinical Genomics, Gamma 4, support@clinicalgenomics.se
PO Box 1031
171 21 Solna, Sverige

Hemsida på SciLifeLab:

https://www.scilifelab.se/facilities/clinical-genomics-stockholm/


Contact

Inquiries regarding new or ongoing analyzes within existing projects are made via our web-based communication tool SupportSystems.

Inquiries regarding new projects to Valtteri Wirta.

Telephone: 08- 524 81 500

Visiting address:

Clinical Genomics, Gamma 4
Tomtebodavägen 23A
171 65 Solna, Sverige

Mailing address:

Clinical Genomics / SciLifeLab
Att: Clinical Genomics, Gamma 4, support@clinicalgenomics.se
PO Box 1031
171 21 Solna, Sverige

Homepage at SciLifeLab:

https://www.scilifelab.se/facilities/clinical-genomics-stockholm/